Osobní dějiny 20. století natočené rodinnou kamerou. Pohled do rodinného zázemí hudebního skladatele Václava Felixe od 30. do 80. let minulého století (2007). Scénář a režie J. Šikl

Život každého z nás je nenapodobitelný a jedinečný. A historie – to je mozaika úžasných lidských osudů. Další z dílů cyklu Soukromé století zachycuje 30. až 80. léta minulého století. Zdrojem jsou privátní filmové archivy rodiny Felixů.

Citový vztah Václava k otci i matce byl neobyčejně silný. Otec mu byl velkým vzorem, ke kterému se chtěl přiblížit, matka ochranitelkou, u které hledal pochopení. Jeho dětství se v ničem nelišilo od jeho vrstevníků.

Osobní život Václava se však od roku 1948 začal utvářet ve spojení s politickým vývojem v Československu. Václav se plně ztotožnil s ideologií komunistické strany. Jeho sympatie ke straně ovlivňovaly i jeho důvěrná osobní rozhodnutí. Těmi byla např. volba jeho životní partnerky, nebo ochladnutí vztahu s otcem, kterého komunisté zavřeli do kriminálu. Politická ideologie ovlivnila i hudební tvorbu, kterou si Václav vybral za svoji profesi. Rozpory, ve kterých žil, na Václava stále silněji dotíraly. Útěchu nacházel ve svém koníčku, kterým bylo sbírání motýlů.

Životní peripetie dávají možnost sledovat, z jakých kořenů vychází Václavův životní světonázor a důvody, proč na svém přesvědčení setrval.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3
ŽánrDokument