Přenos ekumenického setkání v rámci oslav státního svátku

Modlitba za domov je již tradičním projektem organizovaným v rámci dne oslav vzniku republiky Ekumenickou radou církví. Celodenní program se letos uskuteční v Praze. Vyvrcholením bude ekumenické setkání spojené s modlitbou za národ, jehož tématem je odvaha a překonávání strachu. Hudební doprovod komponovaného pásma zazní v podání skupiny Spirituál kvintet.

Napište nám