Hluboká sonda do života tří matek samoživitelek. Český dokument z mezinárodního cyklu Proč chudoba?
Režie D. Gébová.

U příležitosti Týdne chudoby, v rámci mezinárodního projektu Why Poverty?, na kterém Česká televize participovala, natočila režisérka Daniela Gébová svou dokumentární sondu do života chudých matek samoživitelek. Divák může nahlédnout do pootevřených dveří každodenního rytmu, shonu, práce kolem dětí, shánění financí, neutuchající energie, lásky, ale také únavy, letargie a depresí z často neřešitelné situace.

V dokumentu Daniela Gébová sleduje tři hrdinky. První je maminka Jana (39), která má příjem okolo 1600 Kč na měsíc pro dvě osoby po zaplacení nájmu a poplatků spojených s bydlením. Jde o krásnou mladou ženu s amputovanýma nohama. Její cévní nemoc je nevyléčitelná, přesto se sama stará o dvanáctiletého syna. Maminka Anna (44) má příjem 6 800 Kč na měsíc pro deset lidí. Anna měla celkem deset dětí, momentálně se čtyřmi z nich žije v azylovém domě. I přes nelehký osud bere svou situaci s humorem. Maminka Martina (32) má 125 Kč na den pro 5 osob. Stará se o čtyři děti, které má se třemi různými partnery. Jedno z nich pochází ze znásilnění. Bez podpory původní rodiny by své děti sama neuživila. Martina i přes svou tíživou životní situaci neztratila hrdost a její přístup ke světu je nečekaně inspirativní. Česká televize u příležitosti odvysílání tohoto filmu uspořádala také sbírku, určenou na pomoc matkám samoživitelkám. Odbornou záštitu nad tímto filmem převzal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Napište nám