Dokumentární snímek, který přímo na Kubě tajně natočil Petr Jančárek se svými spolupracovníky.

„Od chvíle, kdy zvítězila revoluce, nebylo proti nikomu použito fyzického násilí, nikdo nebyl unesen, mučen ani zavražděn navzdory tomu, co říkají američtí pomlouvači. A náš lid to dobře ví,“ tvrdil na přelomu tisíciletí v kubánské televizi Fidel Castro. Zcela jiný názor na politickou situaci na tzv. ostrově svobody mají pronásledovaní odpůrci komunistického režimu.

"Vězně, který si stěžuje, ztlučou. Rozbijí mu hlavu nebo obličej, pak ho strčí do cely, a dokud se mu nezahojí poslední rána, nepovolí mu návštěvu. Když obviníš dozorce, je to ještě horší. Vedení věznice tě obviní z urážky úřední osoby, přidají ti 8, 10 nebo 15 let a stejně nic nevyřešíš," říká příslušník demokratické opozice Benito Fohaco Iser, vězněný 10 let.

Dokument vznikl ve spolupráci Společnosti při České televizi - Člověk v tísni a České televize. Je unikátním souborem výpovědí bývalých vězňů Castrova režimu a rodin vězňů současných. Je doplněn o autentické archivní záběry z kubánských věznic.

Film, který byl natočen tajně na Kubě na podzim roku 2000, by nevznikl bez pomoci několika lidí přímo na Kubě, jejichž jména zatím musí zůstat nezveřejněna.

Napište nám