Přehled dílů

alternative text

Diego Saikin

vývojář

alternative text

David Sinclair

profesor genetiky, spoluředitel Centra pro biologii stárnutí Paula F. Glenna, Harvardská lékařská fakulta

alternative text

Leroy Chiao

astronaut NASA

alternative text

David Hecl

dopravní pilot

alternative text

To nejlepší z Hyde Parku Civilizace 2020

Hyde Park Civilizace v roce 2020 přivítal tři nositele Nobelovy ceny, amerického astronauta i velké osobnosti české i zahraniční vědy a společnosti. To nejlepší, co pořad v letošním roce odvysílal, uvidíte v sestřihu, kterým provede moderátor Daniel Stach.

alternative text

Pavel Calda

vedoucí Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

alternative text

Richard Jaroněk

fotograf, spisovatel a dobrodruh

alternative text

Vítězslav Kříha

fyzik a radiační onkolog, Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce

alternative text

75 let od zahájení Norimberského procesu

Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty UK a Robert Fremr, první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu a bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu

alternative text

Česká stopa ve vesmíru

Jiří Svoboda (Astronomický ústav AV ČR, koordinátor programu Vesmír pro lidstvo), Petr Kapoun (S.A.B. Aerospace), Daniel Štefl (HULD), Jan Kolmaš (před založením vlastního kosmického startupu pracoval v operačním centru ESA