Dokumentární film o jednom z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století

Dokumentární film Borise Jankovce poukazuje na základní momenty biografie Jana Patočky a zkoumá vnitřní souvislost mezi jeho lidskými, filozofickými i politickými postoji. Tématem je Patočkovo neústupné hájení základních principů lidských práv a svobod v totalitním Československu. Film se zakládá především na výpovědích a svědectví Patočkových žáků, přátel a mluvčích Charty 77, k nimž patří celá řada předních osobností nedávného či současného českého intelektuálního a politického života, např. Václav Havel, Jan Sokol, Dana Němcová, Miroslav Petříček, Ladislav Hejdánek či Ivan Chvatík. Film pracuje s řadou archivních filmových a fotografických materiálů ze zahraničí i tehdejšího Československa, z nichž některé mají unikátní hodnotu. Jedná se především o jediné existující záběry Jana Patočky z francouzské televize z roku 1977, jež byly natočeny krátce před Patočkovou smrtí. Vystoupil v nich v roli mluvčího Charty 77, jíž se zhostil jako vůbec první z okruhu iniciátorů a za svůj odvážný krok ani ne po měsíci zaplatil životem. Jeho tragický odchod nicméně dal formujícímu se hnutí a rezonanci jím prosazovaných hodnot u nás i v zahraničí velmi silný impuls.

Napište nám