Tragikomický životní příběh českého vlastence, moravského patriota a průkopníka na poli sexuální osvěty Karla Jaroslava Obrátila

Karel Jaroslav Obrátil. Přestože vykonal mimořádné činy, dnes jeho jméno v podstatě nikdo nezná. Byl učitelem, moravským patriotem, českým vlastencem a obdivovatelem T. G. Masaryka. To z něj za Rakouska-Uherska činilo osobu nepohodlnou, kterou jeho nadřízení překládali z jedné školy na moravském venkově na druhou.

Většina Masarykových obdivovatelů se rozhodla následovat ho ve světě politiky. Obrátil se rozhodl uplatnit heslo "Pravda vítězí" ve světě erotiky a sexuality. V roce 1906 se začalo rodit nejvýznamnější dílo jeho života. Sbírka lidové erotiky, která měla vrátit české veřejnosti to, co jí kdysi starší vlastenečtí folkloristé (Čelakovský či Erben) zatajili.

Kromě "studia pohlavního života našeho lidu", jak to Obrátil sám nazýval, věnoval se celý život sběru erotické literatury, grafik, kreseb, fotografií a inicioval i jejich vznik. Vytvořil si kruh kreslířů erotik, kterým zasílal rukopisy k ilustraci. Mezi jeho spolupracovníky patřil i malíř František Kupka.

Když v roce 1918 vznikla republika, zdálo se to jasné: pravda konečně zvítězila. Obrátil však brzy zjistil, že pro něho a pro jeho práci to neplatí. Na dívčí odborné škole, kde působil, propukl skandál. A průkopník se stal jeho hlavní postavou...

Napište nám