Blahořečení čtrnácti pražských mučedníků

Přímý přenos slavnostní bohoslužby z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských národů – Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili nějaký čas na našem území. Přišli do Prahy z Brna a Olomouce a ovládali téměř všichni češtinu.

Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým vojskem. Na masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti pobila.

První kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení byl znovu zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem a obnoven byl až po roce 1989.

Po 401 letech od mučednické smrti františkánů, Bedřicha Bachsteina a jeho druhů, se těmto bratřím dostalo cti, že budou zapsáni do seznamu blahoslavených. Papež Benedikt XVI. jejich kauzu uzavřel a v sobotu 13. října 2012 při slavnostní bohoslužbě v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, je kardinál Angelo Amato, vyhlásí za blahoslavené.

Stopáž150 minut
Rok výroby 2012
 L