Jak se žije v českém výběžku, obklopeném ze tří stran Polskem? Minulost i přítomnost Bílé Vody a jejích obyvatel pocházejících ze všech koutů Evropy.

Pohnutá historie se výrazně podepsala na osudech dnešní obce. V důsledku válek o dědictví rakouské byla roku 1742 většina Slezska odtržena od habsburské monarchie. V roce 1742 se sice Bílá Voda stala místem podepsání protokolu o rozdělení Slezska, ale rázem se změnila na enklávu. Přitom pár let předtím zde byla založena piaristická kolej. Úpadek pokračoval až do poloviny dvacátého století, kdy byla odlehlá výspa republiky využita k internaci řeholních sester. V té době zde vznikla i psychiatrická léčebna, zaměřená na léčení alkoholismu a pak i drogových závislostí. Obec má tři stovky obyvatel, ještě v roce 1900 jich bylo čtyřikrát více. Málokdo z dnešních občanů se zde narodil, pracovní příležitosti nejsou skoro žádné. Přesto se díky tvrdohlavosti pár lidí podařilo nedávno otevřít muzeum izolace, internace a integrace. Tři slova symbolizují nedávnou historii i nelehké životy svérázných lidí, kteří se z různých důvodů ocitli právě zde.

Napište nám