Portrét novináře a ředitele Hlasu Ameriky a rádia Svobodná Evropa

Novinář Pavel Pecháček (*2. 7. 1940 – †16. 1. 2023) se zařadil mezi významné osobnosti našeho posrpnového exilu. Jeho život byl dramatický od nejútlejšího dětství. Po únoru 1948 otec s maminkou emigrovali a společně s Pavlem Tigridem a Ferdinandem Peroutkou zakládali Svobodnou Evropu. Tehdy sedmiletý Pavel Pecháček a jeho sourozenci s nimi odjet nemohli, a tak vyrůstali s babičkou a ani nevěděli jak vysokou pozici jejich otec v Mnichově zastává. Až srpen 1968 se stal podnětem, aby se rodina opět spojila a Pavel Pecháček se také stal pracovníkem rádia Svobodná Evropa. V roce 1974 přešel do Hlasu Ameriky, kde brzy získal vedoucí pozici. Potom se ale do Mnichova vrátil a ihned nastoupil na místo ředitele československého vysílání Svobodné Evropy, které dlouhá léta předtím zastával jeho otec. Osobně byl přítomen při vysílání všech významných událostí, které se týkaly jeho vlasti. Dokonce měl možnost osobně se zúčastnit demonstrací v listopadu roku 1989, aniž by tušil, jak vše během těch vzrušujících dní nakonec dopadne. Světoobčanem zůstal i nadále – jeho domovem se opět stala Praha, kvůli práci však často působil v Mnichově a děti zakořenily ve Spojených státech. Měl i zásluhu na tom, že se sídlo Svobodné Evropy přesunulo do naší metropole. S Havlem a Clintonem to prý bylo dohodnuto dřív, než přešli Karlův most…

Napište nám