Miroslav Táborský představuje památky ČR nominované na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Režie O. Kallus

Velké Losiny ležící v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Nachází se zde také mimořádně cenná kulturní památka, kterou je velkolosinská ruční papírna. Byla založena na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína na sklonku 16. století. Papírenská manufaktura byla vybudována v místech bývalého obilního mlýna a výrobu zahájila někdy v letech 1591–1596. Během staletí se v držení papírny vystřídala celá řada papírnických rodin a mistrů a do historie papírny se promítly i zdejší nechvalně známé čarodějnické a inkviziční procesy poslední čtvrtiny 17. století, anebo později v polovině 19. století rozmach průmyslové výroby, který pro mnoho malých manufaktur představoval zánik. Velkolosinská papírna však překonala všechny změny vlastníků i dobových trendů a luxusní ruční papír se zde vyrábí dodnes. Čtyřsetletá kontinuita tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby a v roce 2001 byla papírna prohlášena za Národní kulturní památku.

Velké Losiny

Velké Losiny

Stopáž27 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument