Miroslav Táborský představuje renesanční perlu mezi moravskými městy zařazenou na prestižní seznam UNESCO (2012). Režie J. D. Novák

Městečko Telč získalo světový věhlas díky unikátní architektonické čistotě a harmonii, která přetrvala několik staletí. Po velkém požáru koncem 14. století bylo město znovu postaveno. Z tohoto období jsou zachovány pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami. Náměstí Zachariáše z Hradce je lemováno souborem gotických a renesančních měšťanských domů s podloubími. Harmonický soubor členitých fasád působivě dotvářejí renesanční, barokní a klasicistní štíty. Na místě původně gotického hradu dnes najdete půvabný renesanční zámek s rozlehlou zahradou a anglickým parkem. Mezi další významné památky, jež dominují stísněnému prostoru mezi dvěma rybníky, patří areál bývalé jezuitské koleje s kostelem Jména Ježíšova, pozdně gotický kostel sv. Ducha, farní kostel sv. Jakuba ze 14. století či dvě barokní kašny na náměstí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST AD HD