Příběh a odkaz Marie z Magdaly

Druhou nejznámější ženou z okruhu nejbližších přátel Ježíše z Nazareta je bezesporu Marie z Magdaly, žena, ze které Ježíš "vyhnal sedm démonů" a která jako první "apoštolka apoštolů" zvěstovala jeho zmrtvýchvstání učedníkům. Kolem její postavy vznikla v průběhu času řada absurdních hypotéz a pověstí. Existuje ale jedna legenda, která se pevně drží linie Kristova poslání a má své zakotvení na zcela konkrétním místě, v jeskyni La Sainte Baume v jižní Francii. Je známo, že se Ježíšovi učedníci, prchající před pronásledováním po ukamenování jáhna Štěpána, rozptýlili po celém Středomoří. Na jedné z lodí připlula podle legendy spolu s dalšími učedníky na jihofrancouzské pobřeží i Marie z Magdaly. V prostorné, nádherné jeskyni, ve které pak jako poustevnice žila, je dnes její socha, oltář, proudí k ní poutníci i turisté, přilákaní samozřejmě i drsnou a půvabnou provensálskou krajinou. Francie tu má jedno z hlavních míst, připomínajících její velmi ranou evangelizaci.

Napište nám