Záznam koncertu laureátů rozhlasové a televizní soutěže mladých komorních orchestrů ze Španělského sálu Pražského hradu z děl P. J. Vejvanovského, J. Celby, J. Zemana, B. Bartóka, E. Dřízgy, J. Temla, J. Smutného, L. Janáčka, S. Jelínka, J. Williamse a L. Kajstury.
Uvádí J. Vejvoda. Kamera J. Lebeda. Režie S. Vaněk.

Posláním rozhlasové a televizní soutěže Concerto Bohemia je dát příležitost mladým talentovaným souborům, poskytnout jim příležitost ke konfrontaci se svými vrstevníky, nabídnout možnost profesionálního záznamu a vystoupení před rozhlasovým mikrofonem a televizní kamerou, představit široké veřejnosti péči o mladou generaci české hudby.

V roce 2000 zasedaly na konci května poroty IX. ročníku soutěže mladých komorních orchestrů pod vedením čestného předsedy prof. Ilji Hurníka ve složení Karel Dospiva, Karel Bělohoubek a Jaroslav Zeman pro dechové a Miloslav Bubeníček a Jiří Smutný pro smyčcové soubory.

Absolutním vítězem soutěže se stal Studentský komorní orchestr základní umělecké školy Viléma Petrželky z Ostravy s dirigentkou Věrou Mazurkovou.

Porota pak doporučila našim médiím, aby se na přímém přenose České televize a České rozhlasu představily 18. listopadu 2000 ve Španělském sále Pražského hradu Žákovský smyčcový orchestr z Police nad Metují, Dechový orchestr ZUŠ Náchod, Komorní orchestr ZUŠ Hodonín, Opavský studentský orchestr, Dechový orchestr pražské konzervatoře, Komorní smyčcový orchestr studentů Gymnázia Jana Nerudy z Prahy, Dechová harmonie Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a samozřejmě Studentský komorní orchestr základní umělecké školy Viléma Petrželky z Ostravy.

V koncertním pořadu mj. zazní skladby Pavla Josefa Vejvanovského Jiřího Temla, Eduarda Dřízgy, Bély Bartóka a Leoše Janáčka.

Napište nám