Dokument o Praze, jaká byla za vlády Jana Lucemburského a jeho syna Karla

V dokumentárním pořadu představuje profesor Pavel Kalina nejvýznamnější památky z doby lucemburské a zároveň připomíná, že Praha tehdy byla díky svému významu, rozloze i kráse protějškem Říma. Jak píše Václav Ledvinka: „Zpravidla se soudí, že král Jan sledoval především cíl učinit z pražských měst vydatný zdroj královských příjmů. Ve vládní koncepci Karla IV. vystoupila naopak do popředí rezidenční a reprezentační úloha Prahy. Souměstí se mělo stát důstojnou metropolí nově vytvořeného soustátí Koruny království českého a středověké Svaté říše římské pod vládou lucemburského rodu.“ Dokument se ohlíží za rozvojem a podobou hlavního města v době vlády obou Lucemburků, které bylo tehdy obohaceno o řadu stěžejních a výstavných staveb i o celou novou čtvrť – Nové město pražské.

Napište nám