Tma je prezentována jako symbol zla, nebezpečí a nevědomí. Naopak nově používaná terapie tmou patří k neobvyklým metodám sebepoznání. Temnota, ticho, několikadenní izolace, nepřítomnost vnějších podnětů vyvolává nezvyklé duševní, energetické i spirituální zkušenosti a dokonce prý léčí. Připravil J. Černý

Několikadenní pobyt ve tmě a tichu nepodléhá žádným omezením. Uklidňující zážitek z prázdnoty, ve kterém mizí čas a prostor, je jasné vnímání sebe sama, návrat do vlastního nitra, setkání se světelnými a barevnými efekty. Mizí rozdíl mezi snem a realitou. Tato terapie zanechává na absolventech trvalé stopy a naprosto pro ně mění význam slova tma. Vede k zesílení nevědomých procesů v konfrontaci se sebou samým. Vzrůstá jejich sebeúcta. Jde o fascinující zdroj sebeobjevování, kdy energie nespotřebovaná vjemy zrakovými a sluchovými vstupuje do představ, vizí, snů i reálných plánů a cílů, které se do té doby zpracovávaly pouze rozumově. Režisér filmu tuto terapii podstoupil.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST