Všichni jsme dnes zranitelní. Aktivní a relativně bohatí potřebují být stále mladí, krásní, výkonní a mít zajištěné finance. Chudí potřebují půjčky, slevy a úlevy a pocit, že to, co vidí kolem sebe, mohou mít taky. Obě skupiny by si přály být nesmrtelné a až do posledních dnů zaopatřené a ošetřené. S penězi i bez.

První skupinu válcuje jiný typ šmejdů než druhou. V obou případech se ale obchoduje s lidskou naivitou či bezmocí. V mnoha případech s prostou lidskou existencí a zdravím.

Obchodování s cizí lidskou důstojností, zdravím a majetkem lze odkrýt nejlépe skutečným průnikem do reálného prostředí , které generuje tyto negativní jevy.

Infiltrátor se stává „obchodníkem s…“.