Mentální anorexie postihuje stále více mladých lidí. Alarmující je fakt, že v mnoha případech končí devastací organismu, úmrtím či sebevraždou.
Příběhy Petry, Terezy a Simony i zkušenost trenéra skokanů na lyžích ukážou, jak snadné je tomuto onemocnění podlehnout a jak těžká je cesta zpět

Mentální anorexie je závažná nemoc, která se plíživě usadila v naší společnosti. Postihuje především dívky a ženy, ale přibývají i muži anorektici. Udává se, že touto nemocí trpí 3 procenta populace, ale tento údaj je zkreslený, protože zahrnuje jen lékařský evidované pacienty. Šedesát procent mladých žen se obává nadváhy, k čemuž přispívají reklamní symboly krásy, které nabízejí štíhlost jako jedinou možnost uplatnění v životě. Někdy je těžké určit, kde končí dieta a kde začíná problém zvaný anorexie. Zaváhání v této oblasti může mít ale fatální důsledky. Hlad se stane smyslem života. Psychika postižených je jako rozjetý vlak, jehož cesta v mnoha případech končí celkovou devastací až smrtí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST