Bohoslužba za Karla IV.

Přímý přenos zádušní mše z kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně. Režie J. Nosek

Každý rok od smrti Karla IV. se na Karlštejně koná ve výroční den jeho úmrtí – 29. listopadu – rekviem. Letos poprvé bude sloužit nový pražský arcibiskup Dominik Duka, 36. nástupce prvního arcibiskupa Arnošta z Pardubic, osobního císařova přítele a rádce. V unikátním prostředí kaple sv. Kříže, vyzdobené gotickými deskovými obrazy Mistra Theodorika, se této zádušní mše zúčastní čelní představitelé Karlovy univerzity, společenského života a velvyslanci států, jimž ve své době Karel IV. vládl. Z Bible bude při bohoslužbě číst herec Alexandr Rašilov. Česká televize chce přímým přenosem přiblížit divákům neopakovatelnou atmosféru této akce.

Stopáž60 minut
Rok výroby 2010
 L