Národní svatováclavská pouť 2011

Přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi u příležitosti státního svátku ČR

Stará Boleslav vešla v posledních měsících ve známost stržením mostu a plánovanou těžbou štěrku. Odtržená od světa a s diskutabilními projekty však nikdy nebude odtržena od významu, který přežije na věky věků. Tento „střed země české“, duchovní centrum, střežící slavné Palladium, je místem naší křesťanské identity, které ožívá každé září velkou národní poutí ke kořenům. Ta letos bude probíhat od 18. září do 2. října a součástí jejího bohatého duchovního programu je například benefiční svatováclavský koncert v bazilice sv. Václava, slavnostní koncert s nešpory a chrámový koncert Far Musica s Václavem Hudečkem. Letošní pojetí svatováclavských slavností přináší nové podněty, jak se zapojit do prožívání odkazu duchovního otce českého státu. Promítnou se i do každoročního přímého přenosu České televize, v němž se připojíme k slavení poutní mši svaté, celebrované arcibiskupem pražským Mons. Dominikem Dukou. Svátečními sto minutami bude diváky tradičně provázet zasvěceným slovem P. Vladimír Málek. Režie Jan Brichcín.

Stopáž100 minut
Rok výroby 2011
 L