Břidlicové lomy a tkalcovství byly živou vodou chudých obcí na panství Šternberk. Počítačová současnost probouzí, co minulost pohřbila (2012). Režie J. Fišer

Původním názvem Herzogwald, později nazýván také Lesy. Obec, o níž se první zmínky objevují již ve 14. století, kdy spadala pod panství Šternberk. Jako i jinde v okolí se také zde pěstoval len a tkalcovství bylo vedle zemědělství významným zdrojem obživy. V obci, která se ke konci 19. století rozrostla na více než sto domů, patřily také břidlicové lomy, další charakteristický rys tohoto kraje.

A právě tkalcovství v doprovodu s těžbou břidlice bude středobodem našeho příběhu, neboť ústřední postava pochází z průměrné rodiny, která si vydělává na živobytí v tomto tvrdém kraji právě zmíněnými činnostmi.

Herčivald, po druhé světové válce zván už jen Lesy, byl od časů pobělohorských německou obcí, takže odsun se dotkl téměř všech obyvatel. Přesto ves nezanikla, byla dosídlena a zdálo se, že ji nepotká osud desítek a stovek jiných vysídlených míst. Zasáhla ji však stavba nádrže Kružberk. Obec samotná sice neskončila v jejích vodách, to potkalo jen odlehlý mlýn, zůstala však v prvním hygienickém pásmu a byla proto opuštěna. Zbyly jen zarůstající zbytky zdí, hřbitovů (katolického i evangelického) a památník obce.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2012
 ST AD HD
ŽánrDokument