Zámeček z lednicko-valtického areálu zmizel ve víru studené války. Počítačová současnost probouzí, co minulost pohřbila (2011). Režie J. Tabery

Tentokrát přineseme slušnou porci romantiky, která na počátku 19. století vedla majitele šlechtických sídel k budování zámečků, letohrádků, umělých jeskyní a jiných staveb zpříjemňujících pobyt v přírodě. Katzelsdorfský zámeček byl součástí krajinářské kompozice, kterou inicioval kníže Jan I. z Liechtensteina. Tento lovecký pavilon stál na louce obklopené Katzelsdorfským lesem a zámeček byl spojen alejí s Valticemi. Později sloužil jako hájenka a osud jeho obyvatel zdaleka nepřipomínal někdejší idylické poslání tohoto místa. Byla zařazena mezi zaniklé romantické stavby Lednicko-valtického areálu. Dnes existují pouze její základy a studna.

Katzelsdorf prý byl těžce poškozen za druhé světové války a na počátku šedesátých let 20. století se o slovo přihlásily demoliční stroje. Přímé důsledky války ale vyvrací svědectví potomků posledního hajného, kteří tvrdí, že pravým důvodem byla blízkost rakouské hranice a účinkování banderovců, kteří se na začátku padesátých let právě tudy snažili probít do Rakouska. Následně probíhalo vyměření hraničního pásma a výstavba drátěných zátarasů hlídaných vojáky. Ke zbourání zámečku došlo tedy nejspíš pouze z důvodů politických, potažmo vojenských.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2011
 ST AD HD
ŽánrDokument