Na pravém břehu řeky Odry v obci Loučky stojí velký vodní mlýn ze 16. století. Po více než půl století nečinnosti jej znovu uvádějí do provozu manželé Jaroslav a Věra Královi (2011). Režie B. Hollanderová

Na pravém břehu řeky Odry v obci Loučky stojí velký vodní mlýn. Klapot mlýnského kola se tam ozýval už od 16. století, na konci padesátých let minulého století zde však veškerý provoz utichl. Do pohybu jej dnes znovu dávají manželé Královi, paní Věra je totiž potomkem slavného mlynářského rodu. První zmínka o mlýnu v obci Loučky u městečka Odry na Kravařsku je z roku 1571. Nejdéle ho vlastnil rod Weselsských, který přišel do obce z jižních Čech. Majitelé z rodu Weselsských byli nejen mlynáři, ale později i váženými občany obce. Ani velký mlýn, ani vážené postavení v obci je však neuchránilo před vysídlením do Bavorska. Mlýn pak získal Hubert Pazdera, který byl přes svou matku s rodem Weselsských spřízněn. Mlýnské kolo klapalo až do roku 1959, v tomto roce bylo soukromé hospodářství vlivem celospolečenských událostí pod nátlakem ukončeno… Kulturní památku zdědila Pazderova dcera Věra Králová, která musela řešit zásadní otázku – jak naložit s mlýnem, který stojí stovky let na svém místě a který je symbolem obce i kraje? A tak se spolu s manželem Jaroslavem rozhodli v roce 2007 odstěhovat z Opavy do mlýna, aby tuto technickou památku postupně zrekonstruovali. Mlýnský náhon už spustit umějí…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST
ŽánrDokument