Třetí odboj. Téma, které stále vyvolává vášnivé diskuse. Existoval vůbec? Jak byl silný? Nakolik byl ovlivněn atmosférou padesátých let a očekáváním třetí světové války? Nakolik navazoval na odboj druhé světové války? Odpověď nám nabídnou konkrétní osudy a příběhy konkrétních lidí.

Po stopách třetího odboje O problematice třetího odboje víme všeobecně velmi málo. Často tápeme, když máme říci, co tento termín znamená, kdo byli lidé zapojeni do protikomunistického odboje v druhé polovině 20. století a jaký měli důvod. S vlastním postojem k nim si nevíme rady a neznáme ani pamětníky, kteří dosud žijí v naší blízkosti a mohou nám ke jednotlivým událostem mnohé říci. Historie vzdálená v čase jen na dvě-tři generace se vytrácí z naší živé paměti a jen okrajově (pokud vůbec) se jí věnuje výuka dějepisu na základních a středních školách.

Po stopách třetího odboje Formou cyklu krátkých dokumentů přispíváme rozšíření obecného vědomostního základu a nabízíme hodnověrnou informaci doplněnou o komentáře historiků, výpovědi účastníků odboje nebo jejich příbuzných či přátel. Nabízíme pohled na odbojovou činnost za komunismu, kterou bychom měli znát přinejmenším tak, jak jsme byli dříve seznamováni s odbojem za druhé světové války.

Po stopách třetího odboje Chceme oslovit diváky pátráním po zapomenutých faktech a po lidech, kteří se naučili mlčet o svém smýšlení a o svém zapojení do odbojových skupin. Přivádíme je před objektiv kamery, abychom zachytili jejich vzpomínky a rekonstruovali jejich činnost. Budeme se dotýkat často dosud nezpracovaných archiválií a oslovovat svědky, jejichž životní dráha se chýlí ke svému naplnění. Chceme tak poskládat pravděpodobný obraz historické etapy, která ve starých učebnicích dějepisu záměrně chyběla a není ovšem ani v těch nových…

Po stopách třetího odboje Průvodce pořadem je novinář a spisovatel Luděk Navara, který se soustavně věnuje tematice totalitní minulosti. Dlouhodobě spolupracuje s ostravským studiem České televize jako scenárista. Podílel se na dokumentárních cyklech Příběhy železné opony, V zajetí železné opony, Tajné akce StB, Přísně tajné vraždy, Abeceda komunismu. Připomínáme rovněž velké dokumenty natočené podle jeho scénářů: Muž, který přecenil českou duši, Můj otec generál, Ztracení otcové, Dopisy z cely smrti, Mlynáři od Babic a další.