Kde a jak začít pátrat po předcích?

Pár užitečných rad a tipů, jak začít pátrat po předcích, kde začít a jak se získanými informacemi naložit.

Proč a jak začít s tvorbou vlastního rodokmenu

Proč a jak začít s tvorbou vlastního rodokmenu

Při pátrání má většina lidí ihned představu rozsáhlých stromů a větví rodokmenu, bádání a prolézání zaprášenou dokumentací, zakreslování různých vztahů a spojů na papír a nekonečné pátrání po úřadech a matrikách, kde se jen málokdo sotva vyzná. Je však nejlepší začít přímo doma, v nejbližším kruhu rodiny…

Udělejte si průzkum ve vlastní rodině
 • Začnětě si kreslit jednoduchý strom, pouze základní a dobře známé údaje – Vy, Vaši sourozenci, rodiče, prarodiče.
 • Obejděte nejstarší členy rodiny, vyzpovídejte je o jejich životě, o tom, na co si sami pamatují, zda mají nějaké dokumenty, doklady, fotografie, které by jejich tvrzení podpořily a prokázaly. Pamatujte, že tu nikdo není „do nekonečna“, a proto tuto fázi neodkládejte a věnujte se jí podrobně! Předci, kteří již nežijí a čekají na své odhalení v oněch matrikách a dokumentech už Vám moc nepomohou a také „nikam neutečou“, ale informace od žijících příbuzných mohou být nejkomplexnější a nejucelenější, je to to nejcennější do začátku rodokmenu.
 • Získané informace vzájemně porovnávejte. Co Vám vypoví jeden člověk, nemusí být 100% pravda, ale pokud se tyto informace shodují z více výpovědí, máte vysokou pravděpodobnost, že jste na správné cestě.
 • Prozkoumejte rodinná alba, fotografie, staré filmy, dokumenty a doklady. Vše si pečlivě roztřiďte (třeba po obdobích, nebo po osobách). Je vhodné všechny papírové fotografie popisovat na zadní straně. Popisky v úhledně uspořádaných albech jsou příjemné pro návštěvu, ale pokud fotografie z alba vypadne a není popsána na zadní straně, další generace už jen těžko dokáže identifikovat „kdo a kdy“ byl na fotografii zachycen! Velice vhodným zdrojem poměrně přesných informací jsou opisy rodných listů z období Protektorátu a II. světové války. Díky německé preciznosti a kruté nutnosti dokazování „nežidovského“ původu až 5 generací do minulosti, jsou tyto opisy často dopodrobna vyplněny přesnými údaji o jménech, datech narození a úmrtí vašich předků a můžete tak získat informace hluboko do 19. století.
 • Cestujte a objíždějte fary, kostely a hřbitovy, pátrejte po hrobech a náhrobcích Vašich příbuzných. Náhrobní kameny, kde je zpravidla uvedeno datum, někdy i místo, narození a úmrtí, ba dokonce i příjmení žen za svobodna, jsou skvělými prameny poznání a celou skládačku tak ucelují.
Internet a další zdroje
Vlastní pátrání v archivech

Když už máte dojem, že jste vyčerpali všechny dostupné zdroje ve svém okolí i ty, které jsou online dostupné na internetu, nastává poslední fáze – vyrazit osobně a na vlastní pěst do jednotlivých archivů a matrik v oblastech, kde se Vaše stopy ztrácí.

 • Matriky jsou podrobně a pečlivě vedeny až od období Marie Terezie, tedy cca od druhé poloviny 18. století. Do té doby byly vedeny pouze církevní knihy a církevní matriky, tyto však (u prostého, poddaného lidu) sahají na hranici třicetileté války (tedy cca do roku 1620). Starší záznamy nebyly pravidelně vedeny, pouze u šlechtických rodů. Budete-li mít tedy štěstí, dosáhnete až do první poloviny 17. století.
Zpracování

Možná si nyní kladete otázku, jak toto vše zpracovat, co se všemi informacemi učinit a jak je utřídit. Vhodným způsobem je osobní „digitalizace“. Samozřejmě můžete postupovat tradičním způsobem a vytvořit si několikametrovou „plachtu“ s ručně kresleným rodokmenem. Tato metoda však přináší mnoho nešikovných omezení:

 • Do takového rodokmenu nedostanete fotografie, dokumenty, či další materiály.
 • Papírová role je dosti neskladná a snadno podléhá zkáze (požár, povodeň, nechtěné rotržení, polití, či zničení).

Zkuste proto využít sofistikované softwarové programy, které jsou na tvoření rodokmenů přímo vyvíjeny. Tyto programy Vám dnes mohou nabídnout velice snadné a pohodlné vytvoření různých interaktivních rodokmenů, stromů a rodinných databází. Jejich pozitiva jsou nesporná:

 • Můžete k jednotlivým osobám přidat fotografie.
 • Můžete naskenovat dokumenty a doklady.
 • Můžete přiložit i video, či audio nahrávky Vašich příbuzných.
 • Software umožňuje napojení a export dat na internet.
 • Snadné kopírování, zálohování a množení Vašeho rodokmenu.

Takovými aplikacemi jsou například:

 • GenoPro – dnes již starší aplikace, plně lokalizovaná do ČJ, podporující tvorbu interaktivního rodokmenu i digitální kartotéky ve formátu HTML. Tuto kartotéku lze následně exportovat na internet.
 • My Heritage – dnes zřejmě nejrozšířenější aplikace svého druhu. Umožňující nejen generování rodokmenového stromu, seznamu osob, uploadu fotografií, dokumentů i audio-video záznamů, ale též napojení do celosvětové komunity a spojení Vašeho rodokmenu s dalšími rodokmeny na internetu.
Další užitečné odkazy

Na stránkách následujících institucí se dozvíte víc o tom, jak postupovat při pátrání po předcích: