Největší tankové bitvy

Francie 1940

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 1  
Sdílet
| Poslat odkaz

Do Belgie, Holandska a Francie se valí přes 2000 německých tanků. Němci předvedli novou strategii: tzv. blitzkrieg, bleskovou válku. Kanadský cyklus dokumentárních rekonstrukcí

Tanky v tomto díle

Biitva o Francii (10. května – 22. června 1940)

Září 1939. Německá armáda, v síle jednoho a půl milionu mužů, překročila hranice Polska. Začala druhá světová válka. Hitlerovy jednotky už obsadily nebo dobyly rozsáhlá území ve východní Evropě. Pak na jaře 1940 obrátil Hitler svou pozornost na západ. Ale západní spojenci se připravovali. Od pádu Polska intenzivně dokončovali ve Francii opevnění a sklady munice. Britové dopravili na starý kontinent vojáky a techniku. Spojenci se domnívali, že jsou na nevyhnutelný německý vpád připraveni.

Klikněte pro větší obrázekV květnu 1940 měli k dispozici téměř tři a půl milionu mužů, 14 000 děl a 3600 obrněných vozidel a tanků. To představovalo úctyhodnou sílu, počtem mužů i techniky překonávající německé jednotky. Němci pro útok shromáždili dva miliony čtyřista tisíc mužů, přes sedm a půl tisíce děl, ale jen dva a půl tisíce tanků. Podle tradičních vojenských pravidel musel být útočník zhruba třikrát silnější než obránce, pokud chtěl uspět. Ale německá strategie se na staré doktríny příliš neohlížela. Podle jejich plánu mělo hranice v šířce 400 kilometrů překročit deset tankových divizí, které měly projít Ardenským lesem. Cílem bylo protivníka překvapit, rozdělit a zničit. Kopcovitý a rozeklaný terén v Ardenách byl považován za nevhodný pro tankové operace. Těžké tanky mohly uvíznout v blátě, hustých lesích nebo úzkých soutěskách. Bylo to jedno z nejhorších míst pro zahájení tankového útoku. A právě proto bylo nejlepší.

Překročení Arden

Rychlost a zuřivost německého útoku spojence zaskočila. Neustále spoléhali na taktiku používanou za první světové války. Na novou formu manévrové války generála Heinze Guderiana nebyli připraveni. Nebyli připraveni na blitzkrieg! Guderian a mnozí mladší generálové tankových vojsk pochopili, že rozhodující výhodou tanků je jejich rychlost a mobilita. Hledali protivníkovo slabé místo. A na něj potom udeřili, aby prolomili obranu, rozvrátili týl a způsobili zhroucení nepřátelské armády. Více než 1700 tanků překročilo Ardeny s překvapivou rychlostí. Sto kilometrů v obtížném terénu zvládly za necelé tři dny. 13. května byly jen 300 kilometrů od kanálu La Manche. Spojenci, zaskočeni německým útokem, vyslali všechny dostupné síly na východ, aby zadrželi německý postup na řece Máse.

Klikněte pro větší obrázekNa čele spojeneckého protiútoku bylo proti rychle postupujícím německým tankovým jednotkám nasazeno 30 francouzských lehkých tanků. Tanky FCM 36 měly solidní, 40 milimetrů silný čelní pancíř. Jejich nevýhodou byl krátký 37milimetrový kanon, určený primárně na podporu pěchoty. Proti Guderianovým tankům byl zcela neúčinný. Tanky postupující do nitra Francie byly typu Panzer III. Byly vyzbrojené protitankovým kanónem ráže 37 milimetrů, který byl pro nastávající boj mnohem vhodnější, než francouzská zbraň.

Francouzské tanky bez ohledu na těžké ztráty německý postup zpomalily a přinutily Guderiana změnit původní plány. Rozhodl se obejít francouzské obránce z jihu a pokračovat v rychlém postupu na západ. Zatímco hrot útoku postupoval úzkým koridorem na západ, křídla byla nebezpečně roztažená a jen slabě bráněná. Francouzi si uvědomili, že tohle je jejich šance a vyslali dva prapory těžkých tanků, které měly zaútočit na zranitelná německá křídla. 15. května Francouzi zútočili na německé levé křídlo s cílem obsadit důležité výšiny u francouzské obce Stonne.

Bitva u Stonne

Malá vesnice Stonne byla klíčovým bodem. Němci ji museli udržet, aby zajistili své předsunuté jednotky a mohli pokračovat dál na západ. Francouzi nasadili do této důležité bitvy 68 svých nejmodernějších tanků Char B1. Byl to asi nejnebezpečnější tank ve francouzské výzbroji. Mohutný Char B1 s 60milimetrovým pancéřováním musel být noční můrou německých tankových osádek. Když francouzské tanky dosáhly obce Stonne, dostaly se do těžké palby dobře zamaskovaných německých protitankových kanonů. Tank Char B1, přezdívaný Kolos, byl vpředu chráněný 60milimetrovým pancéřováním, takže byl palbou prakticky nezranitelný. V kombinaci se silnou výzbrojí šlo o jeden z nejvýkonnějších tanků své doby. Pro německé dělostřelce představoval nebezpečného protivníka.

Klikněte pro větší obrázekFrancouzský útok na německé křídlo u Stonne selhal. Guderianovy tanky pokračovaly v postupu přes Ardeny prakticky bez odporu. Na severu, na hrotu Guderianova útoku, postupovala elitní 7. tanková divize pod velením známého generála Erwina Rommela. 14. května Rommel se svými tanky dosáhl belgické obce Flavion. To byla poslední překážka před otevřenou krajinou, kterou se mohli dostat až k Lamanšskému průlivu. Kdyby se tudy dokázaly Rommelovy jednotky probít, mohly by během pár dnů dosáhnou pobřeží. Hrozilo, že se jim podaří rozetnout spojenecké armády na dvě části. Francouzi vyslali 170 tanků své nejsilnější 1. tankové divize na sever, aby se střetly s Rommelovými tanky u belgické obce Flavion. Ale francouzský postup zpomalovaly desetitisíce utečenců, kteří zablokovali silnice a cesty.

Bitva u Flavionu

Francouzům se nakonec podařilo prodrat zástupy prchajících krajanů a dosáhnout obce Flavion. Francouzští tankisté byli vyčerpaní a měli nedostatek paliva. Zatímco osádky odpočívaly a čekaly na doplnění zásob, zpozorovaly je předsunuté hlídky německé 7. tankové divize. Rommel si nemohl přát víc. Leželo před ním jádro 1. francouzské tankové divize, a Francouzi neměli o přítomnosti Němců ani tušení. Rommel rozdělil své síly na dvě skupiny a obešel francouzské ležení z obou stran. Past sklapla. Německý úder byl pro spojence překvapivý. Výsledek takové bitvy byl v mnohém podobný přestřelce na divokém západě. Zvítězil ten, kdo si zachoval rozvahu a ten, kdo střílel rychleji a přesněji.

Klikněte pro větší obrázekNěmci je obklíčili, jezdili kolem a stříleli na ně z různých směrů. Německé tanky útočily jako vlčí smečka. Snažily se jednotlivé tanky Char B1 izolovat, což bylo relativně snadné, protože francouzské tanky byly roztroušené po celém bojišti. Když se jim podařilo jeden oddělit, ohlásili vysílačkou: Vpravo máme jeden samotný! Všechny tanky potom soustředily palbu na ten osamocený Char B1. Roztroušené a zaskočené francouzské tanky s nedostatkem paliva byly vydané Němcům napospas. Pár minut po zahájení bitvy už každý francouzský tank bojoval jen sám za sebe. Stály proti tankům, které se objevovaly střídavě zleva i zprava.

Když se vám podaří vyvolat v řadách nepřátel zmatek, pro tankové osádky to platí také, zasáhnete pásy nebo jiné zranitelné místo, nepřítel nevydrží nápor a vzdá se. Německé tanky našly slabinu a na ni se soustředily. Potom vyhledaly další. Postupovaly jako šelmy od jednoho úkrytu k druhému, od jedné oběti k druhé. Bitva u Flavionu dopadla pro francouzské tankisty strašně. Celá divize byla rozprášena a na další akci se již nezmohla. Rommelův útok zničil dva kompletní tankové prapory. První francouzské tankové divizi, v původní síle 170 tanků, večer zůstalo pouhých 36 strojů. Vítězství u Flavionu umožnilo Němcům opustit členitý terén Arden a pokračovat na pláně v západní Belgii, které byly pro tankové operace ideální. Vyrazili plnou rychlostí k pobřeží. Spojenecké velení se zoufale pokoušelo zorganizovat další protiútok, proti stále se prodlužujícímu německému křídlu. Nyní bylo v sázce mnohem víc. Kdyby se Němce nepodařilo zastavit, padla by celá západní Evropa.

Klikněte pro větší obrázekFrancouzské vrchní velení, zaskočené prudkostí německého náporu, se snažilo rychle přeskupit tankové jednotky u Stonne. Jejich úkolem bylo napadnout německé jižní křídlo a přetnout jejich zásobovací a komunikační linie. Ale pět dnů nepřetržitých německých útoků si ve francouzských řadách vyžádalo těžké ztráty. Organizace francouzské armády byla značně narušena. Proto velení útok odvolalo. 49. tankový prapor však v panujících zmatcích změnu rozkazu vůbec neobdržel. 15. května v 5:30 ráno proto zahájily francouzské tanky postup k německým liniím. Bez podpory dělostřelectva a pěchoty. Francouzi se dostali do pasti. Německá protitanková děla byla rozmístěna ve tvaru písmene V, aby mohla vzít útočící tanky do křížové palby.

Francouzský útok byl neúspěšný a německé tanky se valily dál na západ, směrem k pobřeží. Zdálo se, že postup tankových kolon je nezadržitelný. Němci postupovali dál, neustále na spojence tlačili, šířili paniku. Nikdo nevěděl, kdy a kde znovu udeří. Jakmile se dají tankové síly do pohybu, je velmi těžké je zastavit.

Bitva o Arras

20. května 1940. Německý blitzkrieg v západní Evropě pokračuje již desátým dnem. Čelní jednotky Guderianových tankových sil dosáhly průlivu La Manche a rozťaly spojenecké armády ve dví. Ale v důsledku rychlého postupu zůstávaly v německém týlu zranitelné a slabě bráněné zásobovací linie. Spojenci chtěli tuto slabinu využít. Sebrali síly na zoufalý útok. Doufali, že se jim podaří rozbít německé křídlo. Naplánovali klešťový útok jižně od francouzkého města Arras. Britské tanky měly zaútočit ze severu a francouzské z jihu. Plán však padl, protože francouzská armáda, vyčerpaná deseti dny nepřetržitých bojů, nedokázala dosáhnout výchozího bodu pro útok včas. Bez Francouzů nedosahovaly spojenecké tankové jednotky ani poloviny plánované síly. Tvořilo je 2000 mužů, 48 polních děl a 88 tanků. Byly to slabé síly, které se nemohly s Rommelovou 7. tankovou divizí měřit. Ale spojenci neměli na výběr. Přes všechny překážky zahájili útok.

Klikněte pro větší obrázekMatildy II představovaly pro Němce nejobávanějšího protivníka. Nebyly nejrychlejší, ani výzbroj nebyla nijak oslnivá, ale Němci neměli žádný protitankový kanon, který by dokázal prostřelit tak silné pancéřování. Standardní německý protitankový kanon měl ráži 37 milimetrů. Byl tak neúčinný, že se mu říkalo armádní klepátko. Jeho střely je klepaly na pancíř a tank pokračoval v jízdě. Proto ta přezdívka. Němci neměli Matildy II čím zastavit, takže projely německými liniemi a začaly likvidovat německé týlové jednotky. Když Rommel zjistil, že jeho jednotky ustupují, vydal se k Arrasu, aby osobně převzal velení.

21. května 1940. Britové, v zoufalé snaze zastavit nacistickou invazi do západní Evropy, zahájili útok na německá postavení u francouzského města Arras. Britské pěchotní tanky Matilda II, které jely v čele útoku, se snadno vypořádaly s německými lehkými tanky. Rommel, ve snaze zabránit britskému průlomu, nařídil rozmístit protiletadlové kanony ráže 88 milimetrů do obranných postavení a zahájit palbu na postupující britské Matildy. Německý kanon Flak 18 ráže 88 milimetrů byl navržen s velkým dostřelem. Při nasazení proti tankům dokázaly projektily s vysokou úsťovou rychlostí probít pancíř kteréhokoli spojeneckého tanku na vzdálenost větší než jeden kilometr.

Klikněte pro větší obrázekRommelovo vítězství u Arrasu nebylo zadarmo. Němci utrpěli nejtěžší ztráty za celé tažení. Přišli o 30 tanků a více než 600 mužů. Britové však dopadli mnohem hůře. Z původních 88 tanků se do výchozích linií vrátilo pouhých 28. Stovky mužů padly nebo byly zraněny. Během bitvy v západní Francii a bitvy u Arrasu jsme přišli prakticky o všechny tanky a protitankové kanony. V Británii měli obavy, že situace je nadále neudržitelná. Německé divize dosáhly pobřeží. 4. června byly evakuováni poslední britští vojáci z pláží u Dunkerque. O tři týdny později se Francie vzdala. Rychlé a rozhodné vítězství ukázalo možnosti blitzkriegu. Klíčem k úspěchu byly silné tankové formace.

Ve 40. letech přišel věk tankistů. Tank se stal rozhodující silou na bojišti. Tanky byly tím, co srazilo Francii na kolena a přinutilo Brity stáhnout zbytky expedičních sil. Při obraně Francie přišlo o život velké množství vojáků. Hlavně příslušníků tankových jednotek. Všichni muži bojovali statečně v naději, že se jim podaří nepřátelský postup zastavit. Bitva o Francii byla považována za jedno z největších vítězství své doby. Hitler dosáhl neuvěřitelného úspěchu – nacisté ovládli celou západní Evropu.

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný.

Diskuse diváků
 • smoulak1 9. 7. 2014 17:39

  Největší tankové bitvi

  Je mi 12 a hodnÄ› mÄ› zajĂ­majĂ­ tanky, je to dobrĂ˝ poĹ™ad, ve World of Tanks se jm…

 • vojtÄ›ch drga 18. 10. 2013 21:03

  němci

  mám sice jen 11 let ale tvrdĂ­m Ĺľe nejlepší byli nÄ›mci a mÄ›li vĂ­bornou strategi…

 • Pavel 17. 9. 2013 10:07

  DoporuÄŤuji prohlĂ©dnout si pozornÄ› fotosnĂ­mky z kvÄ›tnovĂ© Prahy roku 1945 - Ruso…

Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.

Napsat do televize Vstoupit do diskuse

Originální název: Greatest Tank Battles – Stopáž: 42 minut – Rok výroby: 2010 – ST  HD
Žánr: Dokument
Tento díl ve vysílání

Tento díl pořadu v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání najdete kliknutím na následující odkaz.

Hledat všechna vysílání:
pořadu / tohoto dílu

Další zdroje
Související pořady