Skvosty pevnostního stavitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2010). Provází P. Jeništa. Režie P. Jurda

Slavonice, městečko na pomezí Moravy a Rakouska mělo mohutné opevnění již ve středověku. V případě obléhání sloužil obyvatelům jako chráněný zdroj pitné vody rozsáhlý systém podzemních chodeb, který byl původně vybudován k odvodňování hradebního příkopu. Před druhou světovou válkou byl v blízkosti Slavonic vybudován úsek lehkého opevnění, tvořený tzv. řopíky. Když se Petr Jeništa pokusil proniknout do jejich blízkosti, ocitl se pod prudkou palbou. Některé ze zdejších řopíků byly totiž příznivci vojenské historie vybaveny původním zařízením a slouží jako muzejní expozice. Ta vypovídá mimo jiné o roli, jakou při budování pohraničního opevnění sehrál generál Karel Husárek.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 ST AD HD