O pořadu

O seriálu Pevnosti

O seriálu Pevnosti

Pod termínem pevnost si většina z nás představí železobetonové objekty meziválečného pohraničního opevnění nebo cihlové fortifikace Josefova či Terezína. Je tomu tak proto, že právě zmíněné lokality z velké části zůstaly dodnes zachovány ve své původní podobě. Málokdo si však uvědomí, že ještě před půldruhým stoletím byla cihelnými bastiony a kurtinami ověnčena i velká města jako Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové či Cheb. Zde se však v současnosti na místě někdejších mohutných barokních hradeb rozkládají reprezentativní okružní třídy a uliční bloky a vojenskou minulost připomínají jen snadno přehlédnutelné zbytky pevnostních prvků.

Cyklus Pevnosti představuje 13 lokalit na území Čech, Moravy a Slezska, které reprezentují vývoj fortifikačního stavitelství počínaje pětibokými baštami v hradbách husitského Tábora. Následují rozsáhlé městské pevnosti s bastionovým opevněním, chráněné osvědčenými obrannými prvky, jako byly raveliny, kleště, minové a odposlouchávací chodby či zaplavované příkopy. Neustálý vývoj útočných zbraní, především dělostřelectva si již na konci 19. století vynutil použití odolného betonu. Tento materiál se pak uplatnil především v objektech pohraničního opevnění meziválečného Československa. Cyklus vrcholí v jeskyni Výpustek, kde tamní podzemní pevnost musela odolat účinkům zbraní jaderných a chemických.

Rozhovory s tvůrci

Rozhovory s tvůrci

Exkluzivní reportáž, v níž tvůrci cyklu hovoří o jeho vzniku, výběru jednotlivých staveb i jejich nevyužitosti. Nechte se pozvat k putování po našich nejzajímavějších vojenských pevnostech a seznamte se s novým seriálem České televize.