Skvosty pevnostního stavitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2010). Provází P. Jeništa. Režie P. Jurda

Mohutný věnec více než tří desítek bastionů a kurtin sevřel v průběhu 18. století obě pražská města, mezi nimiž se proplétá řeka Vltava. Tato těžko překonatelná překážka již předtím zastavila postup švédských vojáků, kteří během třicetileté války obsadili Malou Stranu a Hradčany, ve vstupu do Starého města jim zabránili obránci na Karlově mostě. Z lodi plující po hladině Vltavy sleduje Petr Jeništa vývoj pražské pevnosti – odolá útokům husitského bojovníka, sveze švédského střelce a přijme nevítanou návštěvu pruských důstojníků. Odskočí si však i na pevnou zem – třeba na Vyšehrad, mohutnou citadelu nad městem, kterou zachrání před zničujícím výbuchem. Jeho cesta končí pod Klárovem, kde z dochovaného bastionu bylo výstřelem z děla ohlašováno Pražanům poledne – ovšem jen do doby, kdy zde Karel Kramář postavil svou honosnou vilu, dnešní sídlo premiéra.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 ST AD HD