Skvosty pevnostního stavitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Provází P. Jeništa (2010). Režie P. Jurda

Cheb byl původně součástí říše Fridricha Barbarossy, který zde zřídil své opevněné sídlo – falc. Po připojení k Českému království se město stalo významnou křižovatkou evropských cest a díky své strategické poloze také cílem mnoha útočníků. Své poslední útočiště zde našla také jedna z nejvýznamnějších postav třicetileté války – Albrecht z Valdštejna. Po uzavření Vestfálského míru byl Cheb prohlášen za hraniční pevnost. Ani sedm mohutných bastionů však neochránilo město před opakovaným obsazením cizími vojsky, protože opevnění bylo zbudováno podle zastaralé koncepce. Petr Jeništa navštívil mimo jiné polní ležení švédských dělostřelců a seznámil se s dobovou obléhací technikou.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 ST AD HD