Cyklus portrétů českých vědců, kteří představují nejzajímavější výsledky svého bádání. Připravil Z. Pojman

Plazma je vypůjčený termín z biologie. Fyzici zásadně říkají to plazma na rozdíl od lékařů, kteří hovoří od té krevní plazmě. Nepřesně se v souvislosti s plazmatem hovoří o čtvrtém skupenství hmoty. Typickým a známým představitelem je blesk. Řekněme zjednodušeně: pokud ohříváme plyn, atomy se rozbíjejí, vzniká směs kladně nabitých iontů a neutrálních částic a když jsou splněny ještě některé další podmínky, můžeme hovořit o plazmatu. To je společným jmenovatelem pro všechny výzkumy v ústavu. Prostřednictvím plazmatu lze nanášet na podklad nejrůznější látky a mohou tak vznikat materiály se specifickými vlastnostmi. Blesky, nebo-li elektrické výboje, však mohou také čistit vodu a rázovými vlnami rozbíjet nejen žlučníkové kameny, ale také nádory. Pomocí plazmatu lze vypalovat jemné struktury, které se stanou základem miniaturních elektronických součástek. Plazma také vzniká při termonukleární fúzi, která by mohla být základem nových bezpečných elektráren. Prostřednictvím plazmatu, vzniklého ve výkonných laserech, se můžeme dostat k odpovědím na otázky směřující k původu vesmíru, k tomu odkud jsme přišli a kam to všechno směřuje.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2012
 P ST