Cyklus portrétů českých vědců, kteří představují nejzajímavější výsledky svého bádání. Připravil Z. Pojman

Co zkoumají takové vědy jako fyzika, biologie či medicína si dovedeme přadstavit. Jak ale vypadá věda v oblasti práva? Pro odpověď na tuto otázku musíme nahlédnout za brány právnické fakulty. Právníci samozřejmě nezkoumají přírodní zákonitosti. Zabývají se právem, které je vlastně samo o sobě určitým společenským výtvorem. Podoba práva vychází z tradice i kultury. Nejde tedy o zkoumání nějakých obecně platných objektivních zákonitostí. Vědci v této oblasti mohou právo určitým způsobem vykládat, interpretovat, mohou provádět porovnávání různých právních systémů a různých úrovní práva a mohou dávat připomínky k tomu, jak by právní úpravy měly vypadat. V těchto souvislostech nahlédneme do oblasti občanského práva, mezinárodního práva soukromého a právní historie. Když mluvíme o právu, je dobré si uvědomit, že ve světě existují tři rozdílné právní kultury: evropské kontinentální právo, angloamerické právo a islámské právo.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2012
 P ST