Nejnovější poznatky českých vědců. Počet nádorových onemocnění stoupá. Bude dostatek prostředků na jejich léčbu? Připravil Z. Pojman

Vše co je zlé a co lidé neumějí zvládnout, přisuzují odjakživa démonům.

Démonem moderní doby je rakovina. Tento démon zřejmě působil vždycky, ale dnes ho snáze rozeznáme, protože o něm mnohem více víme. Strach z tohoto onemocnění zachvátil lidstvo především v posledních staletích. Věda s jistotou ví, že život u vyšších živočišných druhů na naší planetě vzniká, trvá i zaniká s životem buňky. Pokud buňka plní svoji funkci, je vše v pořádku. Odumře-li jedna, nahradí ji jiná, která je její obnovou. Když se však přirozený koloběh poruší a vznikne něco jiného, jde o nemoc. Začne-li se buňka nekontrolovatelně množit, začíná zhoubné bujení. Kolik druhů buněk v těle máme, tolik druhů rakoviny dnešní věda rozlišuje. Každá má svá specifika a léčebné metody. Jedno má však z pohledu lidí rakovina společné. Je to strach z onemocnění. Není to ovšem jen strach o vlastní život a jeho kvalitu, ale i obava o pohodu života rodiny, příbuzných, blízkých či známých. Tady hlavní roli sehrává psychika všech zúčastněných. Je to v podstatě podobenství s rakovinou. Pro zdravý život nemocný, stejně jako nakažená buňka, nesmí infikovat okolí svojí trudomyslností, ale naopak, jak nemocný sám, tak i přátelé a rodina, jako zdravé buňky, pomáhají optimismem k úspěšnému vyléčení.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST