Ze závislosti do nezávislosti

Ze závislosti do nezávislosti

Cyklus hraných dokumentů o nelehkém soužití závislých lidí a jejich blízkých.