Ze závislosti do nezávislosti

Cyklus hraných dokumentů o závislých lidech, ale především o těch v jejich okolí, jichž se závislost dotýká.