O vzestupu a pádu Gottwaldova zetě. Životní příběh neblaze proslulého ministra národní obrany z padesátých let

Se jménem Alexeje Čepičky je spojeno utrpení tisíců mladých mužů nucených sloužit v pomocných technických praporech (PTP), u tzv. „černých baronů“. V té době stál Čepička jako ministr národní obrany v čele Československé lidové armády. Během své politické kariéry však zastával celou řadu dalších funkcí. Zásadním způsobem se zasloužil o provedení komunistického převratu v únoru 1948, patřil k hlavním představitelům československého stalinismu. Jeho politickou kariéru odstartoval zejména sňatek s dcerou Klementa Gottwalda, ovšem ani to mu nepomohlo v jejím nečekaném konci. Po smrti tchána-Gottwalda jeho moc rychle upadala, v roce 1956 byl odvolán ze všech významných stranických funkcí a v roce 1963 byl dokonce vyloučen z KSČ. Dokument přibližuje životní příběh tohoto smutně proslulého komunistického politika.

Napište nám