Publicistický dokument si klade za cíl zjistit, co se stalo s ideály listopadu 89

Publicistický dokument „Ideály a prachy, aneb co zůstalo ze sametu“ si klade za cíl zjistit, co se stalo s ideály listopadu 89. Režisér Petr Kaňka oslovil některé listopadové studentské vůdce (M. Mejstříka, I. Chauna, M. Bendu, J. Hybáškovou aj.) a společně s nimi srovnává tehdejší a dnešní realitu. Před listopadem 1989 ovládala prostor k životu totalitní zvůle, zkaženost a absurdita, kradlo se ze státního, v atmosféře permanentního udávání se stalo normou do ničeho se neplést. Dnes českým politickým elitám chybí vize, mravnost a také vůle a schopnost získávat občany pro věci veřejné. Namísto principů demokracie je určujícím hybatelem nadvláda peněz.

Napište nám