Zajímavé, ale prakticky neznámé historické skutečnosti

Studoval v místní v jezuitské koleji. První dochované záznamy o něm totiž pocházejí právě ze seznamu jmen studentů. Podle nich byl Adam zapsán na gramatiku, syntax a na poetiku. Nicméně studia zde nedokončil. Kolej byla v roce1618 uzavřena a jezuité byli ze země vypovězeni na „věčné časy“. Další záznam o jeho životě pochází až z roku 1633, kdy je Adam Michna z Otradovic poprvé uváděn jako varhaník proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci.

Pozdní Svatováclavská mše je nejvyspělejší ze všech skladeb, jež od Adama Michny známe. Rukopis této mše byl objeven teprve až ve 20. století v kroměřížském zámeckém hudebním archivu Dr. Breitenbacherem, ale mše pochází z roku kolem 1669. První provedení této skladby v pražském rozhlase na konci dvacátých let bylo uměleckou událostí.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST