Filmová esej S. M. Kabošové o skrytém poselství Svatovítského pokladu

Šifra mistra Leonarda fascinovala milióny diváků na celém světě – skrývá i náš Svatovítský poklad své utajené poselství? Proč císař Karel IV. a celá tehdejší Evropa si cenila ostatků svatých a křesťanských relikvií nad všechny poklady světa?

Evropané, vlažní ke svým křesťanským tradicím, se nyní opět začínají zajímat o své vlastní, téměř zapomenuté, duchovní kořeny… Autorka hledá cestu, jak v dnešní uspěchané době povrchnosti a přemíry informací, v níž se člověk pomalu začíná ztrácet, přijít s impulzem, který naše vědomí zaměřuje zpět k základním existencionálním hodnotám, zpět k podstatě věci. Záměrně provokuje, aby vyvolala zájem diváka a jeho "hlad" po poznávání věcí.

Část Svatovítského pokladu je od prosince 2011 "odtajněna" a přístupná veřejnosti v kapli sv. Kříže na Pražském hradě. Tato událost inspirovala autorku dokumentu, aby se podívala na význam proslulé "duchovní sbírky" z nadčasového úhlu a vrátila jí na chvíli její dějinotvorné příběhy i kontext, kterým oslovuje naši dobu… Aby i pro laického diváka "mrtvá sbírka" nepředstavovala pouze nablýskané církevní relikvie defilující za skleněnou bariérou, jejichž hodnotu lze vyčíslit jen množstvím zlata a drahých kamenů, ale ožila evropským kulturně-historickým pozadím a souvislostmi.

Tento esej je ukázkou experimentálního programu, který rozmlouvá s mentálními mozkovými mapami diváků, čili s podvědomím a nevědomím člověka, nebo chcete-li zjednodušeně: s duší. Každý stavební kámen, z něhož je postaven tento esej, má řadu konotací a hlubších souvislostí. Nic není ponecháno "náhodě". Autoři pracují s obrazem a hudbou tak, aby "rozbíjeli" stereotypy logiky, vžité představy přežívající ve společnosti z dob minulých, a zapojil diváka do aktivního dialogu – interakce s programem, která nekončí jeho odvysíláním.

Diváci proto budou mít také možnost chatovat s autorkou na webových stránkách ČT, kde naleznou i další zajímavé informace a odpovědi na otázky, které esej evokuje.

Napište nám