O osudu Albrechta z Valdštejna a horoskopu J. Keplera. Dokument Krátkého filmu.

Obsahem dokumentu je osud velké a rozporuplné postavy našich dějin, vojevůdce a politika Albrechta z Valdštejna – jeho role v pobělohorské historii našich zemí ve službách Ferdinanda II., jeho činy, vojenské schopnosti i povaha, dobyvačnost, lačnost po hmotných statcích. Vzpomenuta je i výstavba Valdštejnského paláce a nakonec vražda, kterou si objednali jeho nepřátelé. Horoskop J. Keplera tvoří pak jen rámec jednoho výjimečného osudu.

Napište nám