Dokumentární film o československých emigrantech po srpnu 1968 a jejich dalších osudech v Německu.

Dokumentární film z volného triptychu Viděno odjinud o osudech československých emigrantů po roce 1968.

Režisér Malte Ludin se zaměřil na emigranty do tehdejší Spolkové republiky Německo. Ve filmu vzpomínají na své bezprostřední emigrantské zkušenosti v Čechách vesměs málo známí naši bývalí spoluobčané, snad až na karikaturistu a kreslíře Ivana Steigera.

Jsou to žurnalisté, spisovatelé, studenti, divadelníci a filmaři, ale také řemeslníci, inženýři a umělci. Při povrchním pozorování se nezdá, že by se něčím lišili od většiny Němců. Ani jejich sousedé často nevědí, že se jedná o utečence z jiné země, a že jsou reprezentanty odlišného historického vývoje.

Pro všechny, kteří ve filmu vystupují, však paradoxně původní vlast znamená stále ještě domov.

Napište nám