Osudy dětí, které po válečném exodu z Řecka v roce 1948 našly druhý domov v Československu.

Dokument zachycuje vzpomínky a výpovědi našich řeckých spoluobčanů, kteří si v roce 1948 útěkem zachránili holé životy před zuřící občanskou válkou v Řecku, a nový domov našli v Československu. Většinu tehdejších utečenců tvořily malé děti, mezi nimiž byl i režisér George Agathonikiadis, který je nejen scnáristou, ale i průvodcem tímto pořadem. Mnozí z řeckých občanů, kteří u nás vyrostli, se ale v dospělosti vrátili do své původní vlasti – do Řecka, a tak je tento dokument bohatější o názory, zkušenosti a úhly pohledu z jejich dvou důležitých životních etap. V pořadu samozřejmě nechybí ani vzpomínky někdejších malých řeckých emigrantů. Řecké děti, jichž bylo u nás koncem roku 1948 téměř čtyři tisíce, k nám tehdy dorazily zubožené, nemocné, mnohdy polonahé v hadrech – a často i bosé. Pomohl nejen stát, který děti ubytoval v pěkných zařízeních, často i v zámečcích, ale také přispěl ČČK, přidaly se podniky a továrny, a navíc pomohli jednotliví čeští občané, kteří okamžitě sesbírali tolik potřebné šatstvo, prádlo i obuv. Mnohé české rodiny se nabízely i k adopci řeckých dětí. Poté, co byla řeckým dětem poskytnuta první nezbytná péče v přijímacích dětských táborech, byly posílány do různých léčeben a rekreačních středisek.

Napište nám