Fakta a legendy Muhammadova života (2009). Připravil M. Kratochvíl

Je zaznamenáno, že když matka Alláhova posla otěhotněla, měla vizi a promluvil k ní hlas, který řekl: „Jsi těhotná princem tohoto národa. Až se narodí na této zemi, musíš říct: ’Dávám ho pod ochranu Jediného před špatností každého závistivého člověka.’ A musíš ho pojmenovat Muhammad.“ Alláhův posel se narodil v pondělí, dvanáctého dne měsíce al-awwal roku slona. V čase Prorokova narození svolal jakýsi Žid stojící na střeše domu v Medíně židovské obyvatele. Když se kolem něj shromáždili, stěžovali si: „Běda tobě, co se děje?“ Řekl jim: „Tuto noc vyšla hvězda, pod níž se narodil Prorok.“

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrDokument