Není vám lhostejný osud chátrajících stavebních památek? Ondřej Havelka nás přizve do malebných východních Čech k záchraně půvabného barokního zámku v Jeřicích (2009). Režie R. Chudoba

Obsah dílu

Přehrát vše

V pokračování cyklu o ohrožených památkách a jejich záchraně jsou tentokrát cílem naší návštěvy východočeské Jeřice s čtyřkřídlým zámkem s uzavřeným nádvořím, přestavěným v pozdně barokním slohu. Obklopuje jej park, o který jeho současní majitelé vzorně pečují. Podařilo se jim už také opravit fasádu a dát do pořádku střechu, uvítali by však vstup nájemce nebo spoluinvestora s jasnou vizí.


Na prodej

Zámek Jeřice

Zámek v Jeřicích dokládá přechod ekonomické síly z rukou šlechty k podnikatelskému stavu. Baron Gagern ještě v roce 1886 stačil jeřický zámek obnovit po předchozím požáru, v následujícím roce jej však už prodal továrníkovi Josefu Haneyovi. Posledním předúnorovým majitelem se pak stal velkostatkář Josef Voženílek z Předměřic nad Labem.
Jeřický zámek vznikl přestavbou původní tvrze, doložené již roku 1379. Její pozůstatky můžeme dnes najít ve sklepeních, a to včetně portálu nazývaného „oslí hřbet“, který je dokladem vrcholné gotiky. Na středověkých základech dali postavit po roce 1665 tehdejší majitelé panství Jan a Marie Magdalena Hilprandtovi barokní jednopatrovou čtvercovou stavbu s uzavřeným nádvořím, obklopeným arkádami. V severovýchodním nároží je umístěna šestiboká věž. Dnešní podobu získal zámek za vlastnictví Jana Václava Paara, jenž v rozmezí let 1760-80 nechal provést pozdně barokní úpravy. V interiéru se dochovaly některé prvky z poloviny 19. století, jako například litinové zábradlí schodiště (ve své době unikátní) nebo podlahy. Po roce 1945 v zámku sídlilo zemědělské učiliště a od roku 1967 jičínský okresní archiv. Současní majitelé získali zámek v restituci a hledají investora či nájemce pro exkluzivní využití. K zámku patří zemědělský dvůr, na který navazují rozsáhlé polnosti v majetku vlastníků památky.


Pro inspiraci

Zámek Mlázovy

Vilém Bernklau ze Šenrejtu dal roku 1721 téměř na místě původní mlázovské tvrze vystavět barokní zámek. K němu připojený hospodářský statek zažil velký rozkvět po roce 1829, kdy zdejší panství zakoupil Václav Veit. Na počátku 20. století se majitelem stal hrabě Taffee, původem Ir, za jehož vlastnictví se růže ze zámeckých skleníků vozily až do Vídně k císařskému dvoru. Posledním majitelem byl Dušan Zachystal, který v roce 1947 zámek a celé panství prodal obci. V době socialismu objekt spolu s obcí užívalo JZD a další osoby. Byla zde zřízena obuvnická výroba, škola, sýrárna, byty a truhlárna.
Roku 2000 zámek a některé další objekty odkoupili od obce současní majitelé, kterým však trvalo dalších 5 let, než se jim podařilo získat zbývající nemovitosti a areál tak po půl století opět sjednotit. V letech 2001-2002 došlo k obnově zámeckého anglického parku, o pět let později proběhla úprava severního křídla na zámecký penzion. Majitelé se v maximální možné míře snažili zachovat autentické prvky, třebaže z původního vybavení a výzdoby interiérů se zachovalo jen minimum.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín