Ondřej Havelka představí zámek Rokytnice v Orlických horách, další z ohrožených památek čekajících na nového majitele s plánem na vhodné využití (2009)

Obsah dílu

Přehrát vše

Tento díl cyklu o historických objektech, hledajících nové majitele a spolu s nimi i uplatnění, je věnován zámku v Rokytnici v Orlických horách. Tamní reprezentativní Anenský sál si nepochybně zaslouží účelné využití, stejně jako další prostory raně barokního objektu, který tvoří dominantu rokytnického náměstí a leží téměř na dosah od hřebene Orlických hor.

Průvodce pořadem: Ondřej Havelka

Režie: Rudolf Chudoba


Na prodej

Zámek Rokytnice

Na zámku Rokytnice v Orlických horách byla v roce 1918 nakrátko zřízena česká menšinová škola, což dokládá vlasteneckou úlohu rodu Nosticů, tehdejších majitelů objektu. Připomeňme významného představitele rodu – Františka Antonína hraběte Nostice-Rienecka, zastánce a ochránce českého jazyka, jehož pražský dům byl centrem společenského života. Roku 1781 stál hrabě Nostic u zrodu Stavovského (tehdy Nosticova) divadla na pražském Ovocném trhu, kde byla v roce 1786 uvedena premiéra Mozartovy opery Don Giovanni.Prvními staviteli zámku v Rokytnici byli Manšvicové, kteří roku 1600 dali zbořit původní tvrz a začali budovat renesanční čtyřkřídlý objekt. Ten v roce 1627 koupil Jan Mikuláš z Nostic a v majetku jeho rodu pak zámek zůstal po další tři století. Nový vlastník krátce po nabytí přebudoval zámek do současné raně barokní podoby. Nejzajímavější zdejší prostorou je Ahnen Saal neboli Anenský sál s působivou štukovou a freskovou výzdobou. Památkáři oceňují také značný rozdíl v podobě místností v jednotlivých patrech, což je důsledek budování objektu v několika stavebních fázích. Dlouholetí vlastníci Nosticové byly nuceni zámek v období mezi světovými válkami přenechat jako zástavu německé bance a té byl po roce 1945 zkonfiskován. Současný majitel ustoupil od svého původního záměru a nabízí památku k prodeji.


Pro inspiraci

Zámek Potštejn

V roce 1746 koupil potštejnské panství hrabě Jan Ludvík Harbuval-Chamaré. V letech 1749-1755 dal podle vlastního návrhu postavit na místě někdejšího hospodářského dvora barokní zámek. Ten pak sloužil nejen jako nové rodové sídlo, ale také jako správní středisko velkostatku a administrativní budova plátenické manufaktury. Čtyřkřídlou jednopatrovou stavbu, obklopující nevelké čtvercové nádvoří, kryje vysoká mansardová střecha. V polovině 19. století se potštejnské panství dostalo do rukou Dobrzenských z Dobrzenic, kteří je vlastnili až do roku 1945, kdy byl na základě dekretů prezidenta Beneše spolu s celým panstvím zkonfiskován i zámek. Ten pak sloužil mimo jiné jako školicí středisko ROH.V současnosti zámek vlastní společnost KAST, spol. s.r.o. Majitelé společnosti zámek postupně opravují a navracejí objektu původní podobu. Dnešní stav je výsledkem čtyřletého úsilí, na jehož počátku byla nutnost celý objekt vyklidit a poté provést základní technické úpravy rozvodů, například elektřiny či odpadů. Z původního inventáře se dochovaly pouze tři lustry a rozměrná knihovní skříň. Mnoho předmětů, které dnes znovu vytvářejí na potštejnském zámku dobovou atmosféru, se podařilo najít v depozitářích a na jiných zámcích. Obnovena byla zámecká kaple, která před rokem 1989 sloužila jako kancelář správce objektu.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín