Není vám lhostejný osud chátrajících stavebních památek? Ondřej Havelka nás přizve do kraje v srdci Českomoravské vrchoviny k záchraně zemědělské usedlosti (2009)

Obsah dílu

Přehrát vše

V pokračování cyklu o ohrožených památkách a jejich záchraně nás tentokrá čeká malá změna – cílem naší návštěvy není zámek nebo hrad. Nebezpečně tmavá oblaka osudu se totiž stahují i nad zemědělskou usedlostí s bývalou rychtou a navrch malou továrničkou, kde se vyráběla čokoláda. Pojďte se s námi vydat malebnou krajinou, dvacet kilometrů na sever od Nového Města na Moravě.


Na prodej

Borovnice – zemědělská usedlost

I po 150 letech shlíží na svou usedlost zbudovanou v novogotickém stylu v Borovnici na Vysočině jeden ze dvou předpokládaných stavitelů, byť pouze v podobě kamenného portrétu. Údajně zde zamýšlel zřídit klášter, nakonec však musel zvolit hospodářské využití. Proto se vzhled obytné budovy tak liší od dalších zemědělských usedlostí v okolí. Údajný původní záměr s výstavbou kláštera může být vysvětlením, proč usedlost v Borovnici postavená v novogotickém stylu připomíná zmenšeninu zámečku nebo malé venkovské sídlo šlechtice z 19. století. Hlavní cihlovou budovu, v níž jsou umístěny dva byty, doplňují hospodářská stavení – mezi nimi špejchar a stodola, k celku patří pozemky o rozloze téměř 6 000 metrů čtverečních. V padesátých letech minulého století objekt, který sloužil jako rodinné sídlo sedláka Kučery, zabralo místní JZD.


Na prodej

Borovnice – bývalá rychta

Druhou historickou nemovitostí v Borovnici je rozsáhlý objekt bývalé rychty. Jeho součástí je budova, v níž byly umístěny provozy čokoládovny. Je tu i řada dalších menších prostor a stavení. Zajímavou součástí je vodní náhon, zásobující vodou fungující vodní elektrárnu. Objekt aspiruje na zápis do seznamu technických památek, který by umožnil čerpání dotací z fondů pro záchranu nemovitých památek.


Pro inspiraci

Nový dvůr Bystřice nad Pernštejnem

První zmínka o existenci Nového Dvora pochází z 15. století, jeho vznik je však datován o století dříve. Stavebně-historický průzkum potvrdil velkou architektonickou hodnotu hlavní obytné budovy, která byla vystavěna podle zásad významného renesančního stavitele Andrea Palladia. V dlouhé řadě někdejších majitelů objektu je možné najít i významný rod Mitrovských. Dnes statek slouží jako výukové středisko zemědělské školy.
Obnovu Nového statku zařadil jeho současný majitel, Kraj Vysočina mezi své čtyři strategické projekty. Podle připraveného záměru by část areálu měla být využita jako muzeum zemědělských strojů, další bude přeměněna na ekologický pavilon s nízkoenergetickým domem a fotovoltaickou elektrárnou.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín