Austrálie je země, kde se střídají pouště s tropickými pralesy a rozmanitým mořským pobřežím (2008). Připravili L. Kopačka a M. Růžička

Austrálie je kontinentem plným přírodních divů a překvapivých kontrastů Jak je třeba možné, že v zemi trpící suchem jsou oblasti hýřící šťavnatou zelení a dostatkem vody? Odpověď najdeme ve Velkém předělovém pohoří – několik tisíc kilometrů dlouhém horském pásu, který se táhne podél pacifického pobřeží a jeho nejzazším výběžkem je ostrov Tasmánie. Pohoří zadržuje mraky přicházející od oceánu, proto jeho východní svahy skrápí bohaté tropické deště, zatímco velká pánev na západě leží ve srážkovém stínu a byla zúrodněna až usilovnou činností člověka. Při toulkách pohořím narazíme na blahovičníky s koalami, klokaní rodiny i následky životadárných požárů.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3