Jak žili naši předkové ve středověkých městech, vesnicích a hradech (2008). Režie R. Sedláček

Středověk je veskrze svázán se zbožností, jakou si už dnes dokážeme stěží představit. Umělecky nejvýstavnější a nejnákladnější částí většiny hradů byly hradní kaple. I řada kostelů vlastně zároveň vznikala jako tvrz, ve většině míst to také byla první kamenná stavba. Kaple měla na hradě zvláštní postavení. Byla místem, kde panovník mohl osamoceně trávit chvíle jakéhosi samoočišťovacího rituálu, jehož význam dnes již rovněž neumíme docenit. Snad nejblíže duchovnímu rozměru středověkého panovníka je pro nás, díky obrovskému odkazu, jednoznačně Karel IV. Kaple, které nechal zbudovat na svém hradě Karlštejn, jsou unikátními prostory nezměrné umělecké, symbolické a církevní hodnoty.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST AD