Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2010). Režie M. Petřík

Čeští obrozenci vedení Jungmannem usilovali o vytvoření náročné české poezie. Inspiraci nacházeli jednak v cizích vzorech, jednak v národních písních, které považovali za skryté poklady vznikajícího veršování „čekajícího na pravého básníka, který by je vzkřísil“.

A právě tímto básníkem se stal František Ladislav Čelakovský, zejména svými Ohlasy písní ruských a Ohlasy písní českých. Jimi nejlépe naplnil před polovinou 19. století představy tzv. preromantické školy a stanul vedle slovenského básníka a národního buditele Jána Kollára – jako doslova „první současný básník český“.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2010
 ST