Klikněte pro větší obrázekJe slovo myslivost skutečně odvozeno od slovesa myslet? Podle některých zpráv, prezentujících myslivce jako podivný spolek střílející bezbrannou zvěř, či dokonce sami sebe, by to svědčilo spíš o opaku. „Je smutné, že v posledních letech vnímá značná část veřejnosti příznivce cechu zasvěceného svatému Hubertovi pouze v tom negativním světle,“ říká Jan Mudra, režisér nového cyklu Tisíc let české myslivosti.

Prostřednictvím krátkých dokumentů o konkrétních lidech a přírodních lokalitách, zvěři i zajímavých aktivitách souvisejících s myslivostí, se budeme snažit pokřivený obraz pozvolna měnit,“ doplňuje režisér, jinak syn Františka Mudry, autora televizních cyklů Lovy beze zbraní a Po loveckých stezkách. „Všem milovníkům přírody chceme ukázat myslivost v historických souvislostech a zároveň jako životní styl mnoha lidí uctívajících tradice, etiku i morálku, která v této oblasti platí už stovky let.“

Klikněte pro větší obrázekIniciátorem vzniku nového dokumentárního cyklu je Českomoravská myslivecká jednota. Tato nejpočetnější zájmová organizace myslivců u nás sdružuje asi sto tisíc dobrovolných členů. Letos slaví osmdesát pět let své existence. „Pořad je určen všem divákům, kteří mají rádi přírodu a dokážou ocenit, když se něco dělá s láskou,“ přibližuje obsah spoluautor scénáře Jaroslav Šprongl. „Kromě úvodního dílu, který jsme nazvali Od lovu k myslivosti a ukáže historii lovu od pravěku až po současnost, patří naše další zastavení už konkrétním mysliveckým aktivitám.“ Podíváme se například na mezinárodní setkání sokolníků, navštívíme největší českou oboru na soutoku Moravy a Dyje či společně s kroužkem mladých myslivců a ochránců přírody vyrazíme do jarem obživlé přírody v Jeseníkách.

Klikněte pro větší obrázekK myslivosti patří také chladné a palné zbraně. Diváci se s nimi seznámí prostřednictvím nožíře Alexandra Pospíšila či expozice historických zbraní na zámku Ohrada u Hluboké. Do tajů vábení jelenů zasvětí diváky mistři vábiči na jedné z vyhlášených soutěží. „Řada lidí si o myslivcích myslí, že jejich hlavní náplní je lov,“ říká Jaroslav Šprongl. „Lov samozřejmě k myslivosti patří, ale myslivci se především starají o zlepšování životního prostředí pro zvěř. Povinnostem myslivců, které vyplývají ze zákona, se věnuje díl z jihočeské obce Přízeř.“

„Naše dokumenty by měly diváky vtáhnout do krás české a moravské přírody,“ říká režisér Jan Mudra. „Natáčet o přírodě a zvěři v ní žijící, k tomu je třeba hodně trpělivost a čekání. Přál bych si, aby se i díky naší výpovědi dokázali lidé na chvíli zastavit, získali lepší mínění o myslivcích, ale hlavně: aby se naučili mít rádi naši přírodu, vraceli se do ní a vnímali její pozitivní sílu a krásu.“

Text Naďa Kverková
Foto Jiří Kasina, Jan Veber a Robert Hlavica