Klikněte pro větší obrázek Je slovo myslivost skutečně odvozeno od slovesa myslet? Podle některých zpráv, prezentujících myslivce jako podivný spolek střílející bezbrannou zvěř, či dokonce sami sebe, by to svědčilo spíš o opaku. „Je smutné, že v posledních letech vnímá značná část veřejnosti příznivce cechu zasvěceného svatému Hubertovi pouze v tom negativním světle,“ říká Jan Mudra, režisér nového cyklu Tisíc let české myslivosti.

Prostřednictvím krátkých dokumentů o konkrétních lidech a přírodních lokalitách, zvěři i zajímavých aktivitách souvisejících s myslivostí, se budeme snažit pokřivený obraz pozvolna měnit,“ doplňuje režisér, jinak syn Františka Mudry, autora televizních cyklů Lovy beze zbraní a Po loveckých stezkách. „Všem milovníkům přírody chceme ukázat myslivost v historických souvislostech a zároveň jako životní styl mnoha lidí uctívajících tradice, etiku i morálku, která v této oblasti platí už stovky let.“

Klikněte pro větší obrázek Iniciátorem vzniku nového dokumentárního cyklu je Českomoravská myslivecká jednota. Tato nejpočetnější zájmová organizace myslivců u nás sdružuje asi sto tisíc dobrovolných členů. Letos slaví osmdesát pět let své existence. „Pořad je určen všem divákům, kteří mají rádi přírodu a dokážou ocenit, když se něco dělá s láskou,“ přibližuje obsah spoluautor scénáře Jaroslav Šprongl. „Kromě úvodního dílu, který jsme nazvali Od lovu k myslivosti a ukáže historii lovu od pravěku až po současnost, patří naše další zastavení už konkrétním mysliveckým aktivitám.“ Podíváme se například na mezinárodní setkání sokolníků, navštívíme největší českou oboru na soutoku Moravy a Dyje či společně s kroužkem mladých myslivců a ochránců přírody vyrazíme do jarem obživlé přírody v Jeseníkách.

Klikněte pro větší obrázek K myslivosti patří také chladné a palné zbraně. Diváci se s nimi seznámí prostřednictvím nožíře Alexandra Pospíšila či expozice historických zbraní na zámku Ohrada u Hluboké. Do tajů vábení jelenů zasvětí diváky mistři vábiči na jedné z vyhlášených soutěží. „Řada lidí si o myslivcích myslí, že jejich hlavní náplní je lov,“ říká Jaroslav Šprongl. „Lov samozřejmě k myslivosti patří, ale myslivci se především starají o zlepšování životního prostředí pro zvěř. Povinnostem myslivců, které vyplývají ze zákona, se věnuje díl z jihočeské obce Přízeř.“

„Naše dokumenty by měly diváky vtáhnout do krás české a moravské přírody,“ říká režisér Jan Mudra. „Natáčet o přírodě a zvěři v ní žijící, k tomu je třeba hodně trpělivost a čekání. Přál bych si, aby se i díky naší výpovědi dokázali lidé na chvíli zastavit, získali lepší mínění o myslivcích, ale hlavně: aby se naučili mít rádi naši přírodu, vraceli se do ní a vnímali její pozitivní sílu a krásu.“

Text Naďa Kverková
Foto Jiří Kasina, Jan Veber a Robert Hlavica