Série dokumentárních pořadů o historii a vývoji myslivosti a jejích proměnách od středověku do současnosti. Režie J. Mudra

Národní park Šumava

Myslivost v národním parku obecně má svá specifika – v Národním parku Šumava, kolem nějž je v poslední době značný rozruch (například diskuse odborné i laické veřejnosti kolem kůrovce – ale ta obsahem našeho příspěvku nebude), to platí obzvlášť. Procházka čtyřmi ročními obdobími v kouzelné a místy panenské přírodě bude věnována především jelení zvěři (přezimovací obůrky, sledování migrace), ale také některým vzácným druhům, které se vyskytují už jen na několika místech v naší republice – a Šumava k nim patří. Jedná se například o tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo rysa ostrovida. Zajímavostí je v šumavské myslivosti tolik, že nám vystačily na celý pořad.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 P ST